Sydämellä, tunteella, tietoisuudella
vyöhyketerapia

Mitä on tunnevyöhyketerapia?

Tunnevyöhyketerapia TVT® on vyöhyketerapian suuntaus, jossa hoidetaan sekä kehoa että mieltä. Perinteinen vyöhyketerapia keskittyy enemmän kehon ja sen fyysisten vaivojen hoitoon.

Tunnevyöhyketerapiassa ihminen nähdään kehon, tunteiden ja mielen kokonaisuutena. Hoidossa korostuu kehoon säilöttyjen tunteiden esiin nostaminen ja käsittely. Hoidossa keskitytään tarpeen mukaan hoitamaan joko fyysisiä vaivoja, tunne-elämän haasteita, mielen ja kehon stressitiloja tai kaikkia näitä yhdessä.

Vyöhyketerapia on ikivanha hoitomuoto, jossa kehon osien, kuten sisäelinten ja lihasten, on huomattu heijastuvan määrätyille alueille esimerkiksi jalkapohjissa, kämmenissä ja korvissa. Hoitamalla esim. jalkaterää on hoidettu koko ihmisen fyysistä kehoa.

Tunnevyöhyketarapia on lempeä, hyvinvointia ylläpitävä ja sairauksia ennaltaehkäisevä hoitomuoto, jossa avataan ja hoidetaan kehoa pehmeällä vyöhykeratahieronnalla ja vyöhykepistepainannalla. Se aktivoi kehosi omia paranemisprosesseja ja auttaa kehoasi ja mieltäsi palautumaan kohti tasapainon tilaa.

Vyöhyketerapialla voi saada apua erilaisiin äkillisiin sekä pitkäaikaisiin vaivoihin, kuten stressi, migreeni, hormonaaliset ongelmat, aineenvaihdunnan häiriöt, jännitys- ja kiputilat, selkäongelmat, unettomuus, pelot, ahdistus ja tulehduskierteet. 

Tunnevyöhyketerapia perustuu havaintoon, että elämänkokemusten laukaisemat tunteet kertyvät kehon muistiin. Toisinaan kokemukset ja elämäntapahtumat herättävät tunteita, joiden kohtaamiseen ihmisellä ei meneillään olevassa elämäntilanteessa ole käytössään voimavaroja. Kehon ja mielen tasapainottomuustiloilla on yhteys näihin kohtaamattomiin, kehon muistiin koteloituneisiin tunteisiin.

Kehon muistiin varastoitunut tunne saattaa oireilla erilaisina kehollisina tai psyykkisinä vaivoina ja elämää haittaavina käytös- tai ajatusmalleina. Erilaiset oireet – vaivat, kipu- ja jännitystilat ja hankalat elämäntilanteet kantavat viestejä ja ovat tilaisuus tiedostaa, kohdata ja purkaa tunteita ja lähteä vapautumaan tunnelukkojen / -traumojen aiheuttamista rajoituksista ja oireista kohti tasapainon tilaa. Tunnevyöhyketerapeuttisen hoidon tarkoitus onkin päästä näiden kehon viestien äärelle: oivaltaa oireilun ja elämää vaikeuttavien tilanteiden tunnesyy, ei pelkästään helpottaa oireilua. Keho toimii eräänlaisena karttana, johon tutustumalla ja jonka tukoksia avaamalla päästään tiedostamisen ja hyvinvoinnin äärelle.

Tunnevyöhyketerapiassa ihminen itse on tulkitsija ja oivaltaja. Terapeutti kuuntelee, on läsnä ja kannattelee ihmiselle turvallista tilaa tuntea ja puhua tunteistaan ja kokemuksistaan. Hän ei ratkaise ongelmia, ei analysoi eikä ohjaa asiakkaan omaa prosessia. Nämä omakohtaiset oivallukset, tiedostaminen ja hyväksyminen ovat avain hyvinvointiin ja itsetuntemukseen. Kun tunne ja sen laukaissut asia tiedostetaan, kohdataan ja puretaan, tunteen viestiä kuljettanut fyysinen oire poistuu.

Ihmiselle avautuu mahdollisuus voida hyvin, oppia tuntemaan itsensä ja saada uskallusta elää itsensä näköistä elämää, vapaana tunnetaakoista ja niiden aiheuttamista oireista ja elämän rajoitteista.

Tarjoamistani hoidoista asiakas voi valita joko tunnevyöhyketerapiahoidon tai rentouttavan yleishoidon.  Yleishoidossa voi käydä joko kertaluontoisesti, säännöllisesti tai usemman kerran sarjana. Tunnevyöhyketerapiassa on suositeltavaa käydä useamman kerran sarjana, jolloin prosessi lähtee kunnolla käyntiin ja ihmisellä on mahdollisuus kerros kerrokselta lähteä avautumaan ja tiedostamaan kehoon ja alitajuntaan säilöttyjä tunteita ja ajatusrakenteita sekä vapautumaan niistä.

Kenelle vyöhyketerapia sopii

Vyöhyketerapia on turvallinen ja tehokas, terveyttä edistävä hoitomuoto ja se sopii kaikenikäisille. Lasten ja nuorten hoidoissa mietitään hoidon sisältö ja aika aina yksilöllisesti tilanteen ja tarpeen mukaan. Hoito voi olla esimerkiksi rentouttavaa yleishoitoa tai siinä voidaan keskittyä tiettyihin aiheisiin tai kehon osiin. Hoito tehdään tottakai aina lasta / nuorta herkästi kuunnellen ja hänen tuntemuksiaan kunnioittaen. Hoidon pituus voi vaihdella 30-90 minuuttiin.

Yleisesti ottaen vyöhyketerapia / tunnevyöhyketerapia soveltuu kenelle tahansa ja normaalissa luonnontilassa oleva keho sietää aina erittäin hyvin vyöhyketerapiaa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa keho on normaalia herkemmässä tilassa jostain muusta syystä.

tunnevyöhyketerapia

Scroll to Top